OBCHODNÉ PODMIENKY
OBJEDNÁVANIE KYTÍC
 DORUČENIE 

 • Objednávka kytíc, darčekov a ostatného sortimentu  je záväzná ak je uhradená jej plná cena vrátane dopravného. 

 • Objednávka sa považuje za zrealizovanú a vybavenú po doručení kytice adresátovi.

 • Prijímateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie objednávky.

 • Prípadnú sťažnosť na doručenie, alebo kvalitu tovaru je nutné reklamovať do 24 hod. od prevzatia kytice.

 • Našim zákazníkom poskytujeme možnosť objednať si kytice , ktorých doručenie realizujeme do 24 hodín, preto doporučujeme objednávať si kytice  1 deň vopred.

 • Vzhľadom ku originalite každej kytice, k nedostatku alebo k nedostupnosti určitého typu kvetín si dodávateľ vymedzuje právo vo výnimočných prípadoch tieto nahradiť podobným typom rovnakej kvality a ceny.

 •  Ak objednávateľ poskytne mylné údaje o adresátovi, prípadne sa adresát nebude zdržiavať na objednávateľom udanej adrese v dohodnutom čase a nebude ani možnosť prenechania kytice blízkej osobe / rodinný príslušník, kolega, sused / bude sa takéto doručenie považovať za vybavené.

 • Objednávateľ si môže po dohode vyzdvihnúť nedoručenú kyticu na prevádzke do 24 hodín.

 • Pre opätovné doručenie je nutné uhradiť cenu dopravného :  v Košiciach 6,- eur, mimo Košíc bude  dopravné dohodnuté

CENY KYTÍC
 •  Ceny objednávok / najmä kvetinových kompozícií z rúži / sa môžu líšiť oproti bežným cenám v ostatnom roku, a to najmä počas sviatkov akými sú  Deň sv. Valentína, Deň Matiek, Medzinárodný deň Žien, Ukončenie a začiatok školského roka a Vianočné sviatky, čo je spôsobené zvýšením cien kvetín na holandskej burze.

 • Údaje o objednávateľovi a prijímateľovi slúžia len pre potreby realizácie doručenia tovaru a podľa zákona o ochrane osobných údajov nebudú poskytované tretím osobám.

 • Prijímateľ nebude informovaný o objednávateľovi, len ak si to vyslovene objednávateľ želá, čo môže vyjadriť priloženým odkazom.

 • Doručenie kytice je možné v akejkoľvek hodine.

 • Doručenie v čase medzi 20.00 hod. a 8.00 hod musia byť v hodnote minimálne 37,- €.

Objednávateľ uskutočnením objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Prevádzka

SANDY creative FLOWERS

Kvetinárstvo

Central Shopping

Americká Trieda 19

040 13 Košice

Slovakia

+421903712932

sandycreative01@gmail.com

Otváracie hodiny

Pondelok : 9.00 - 18.00 hod.

Utorok :     9.00 - 18.00 hod.

Streda :      9.00 - 18.00 hod.

Štvrtok :     9.00 - 18.00 hod.

Piatok :      9.00 - 18.00 hod.

SOBOTA : 8.00 - 15.00 hod.

NEDEĽA : 9.00 - 13.00 hod.

Informácie 
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Pinterest Icon
 • Grey Instagram Icon

© 2019 Sandy creative Flowers. Proudly created with Wix.com

0