DARČEKY

Nielen slovom, ale aj pozornosťou doručenou ku kytici prejavíte náklonnosť a vedomosť o tom, čo obdarovaná  dáma má rada, čo sa jej páči a zároveň prejavite obdiv, úctu a lásku